Losse lessen

60 minuten
€ 54,50
les van 60 minuten
TTT
€ 230,-
Tussentijdse toets
Praktijkexamen
€ 265,-
CBR praktijkexamen

Betalingen

Losse lessen dienen altijd vooraf of tijdens de les te worden voldaan. Pakketten mogen maximaal in 4 termijnen betaald worden. Hiervoor krijgt u voorafgaande aan de lessen een deelfactuur.